Day: March 9, 2022

อสังหาริมทรัพย์มือสอง

ก่อนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสอง รู้กฎเหล่านี้หรือยัง?ก่อนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสอง รู้กฎเหล่านี้หรือยัง?

ว่ากันด้วยเรื่องอสังหาริมทรัพย์มือสอง การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสองนั้นมีขั้นตอนมากมาย โดยที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีกรมที่ดินเข้ามาดูแลความถูกต้องและความเป็นธรรมระหว่างการซื้อขาย การทำนิติกรรมทางกฏหมายระหว่างฝ่ายผู้ขายหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และผู้ซื้อ เพราะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสองถือเป็นนิติกรรม จึงมีข้อควรระวังมากมายที่จะต้องพิจารณา และมีบ้างไม่มีบ้างที่เรานั้นจะรู้ถึงกฎของการซื้อขายอสังหาอย่างแท้จริง และในวันนี้หากว่าใครยังไม่รู้ถีงกฎของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสอง เราจะมาพูดถึงกฎต่าง ๆ เหล่านี้กัน และข้อควรรู้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสอง ดังนี้ กฎที่ควรรู้ก่อนการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสอง 1 เจ้าของบ้าน ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนที่สำนักงานที่ดินโดยตรง และควรดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังของโฉนดที่ดินนั้นว่าเจ้าของบ้านกับเจ้าของโฉนดที่ดินใช่คนเดียวกันหรือเปล่า 2 ตัวบ้าน อสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะหรือเป็นที่ดินเอกชนที่บริจาคให้เป็นสาธารณะ เพราะมีสิทธิ์ถูกเพิกถอนภายหลังได้
 3 สัญญาจะซื้อจะขาย จับจองด้วยเงินมัดจำเพื่อมีสิทธิ์ในการซื้อขายเพียงผู้เดียว และต่อด้วยการทำสัญญาซื้อขายได้เลย ที่สำคัญควรทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนประมาณ 1 เดือน [...]