Tag: chiller

chiller

เครื่อง chiller มีหลักการทำงานเบื้องต้นอย่างไรเครื่อง chiller มีหลักการทำงานเบื้องต้นอย่างไร

เครื่อง chiller คือเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องหล่อเย็น ปัจจุบันเรามักพบเห็นตามห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษาอาคารสำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมนิต่างๆ มักมีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก อีกอย่างการทำงานของเครื่องจักรนั้นย่อมมีความร้อนเกิดขึ้น ซึ่งต้องจัดการกับความร้อนเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ระบบชิลเลอร์จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการระบายความร้อนของโหลดต่างๆ  หลักการทำงานเบื้องต้นของ chiller หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องชิลเลอร์จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เมื่อมีการจ่ายไฟเข้าไปยังชุดคอมเพรสเซอร์ ระบบจะดูดและจ่ายสารทำความเย็น หลังจากนั้นเพิ่มแรงดันกับความร้อนให้กับสารทำความเย็น สารทำความเย็นจะถูกส่งไปยังคอนเดนเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของเครื่องชิลเลอร์ เพื่อทำการควบแน่นและนำเอาความร้อนออกทำให้ความเย็นเกิดการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอเป็นของเหลว สารทำความเย็นที่ผ่านชุดคอนเดนเซอร์แล้ว เมื่อระบายความร้อนและควบแน่นแล้วจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ลดแรงดัน ทำแรงดันสูงให้เป็นของเหลวแรงดันต่ำนั่นเอง ซึ่งการเปลี่ยนสถานะตรงนี้ทำให้เกิดความเย็นขึ้นและมีการนำเอาความเย็นจากจุดนี้เองนำไปใช้งาน  สารทำความเย็นในสถานะของเหลวแรงดันต่ำ ถูกส่งเข้าไปถ่ายเทความร้อนออกในชุดของ อีเวปโปเรเตอร์ หรือ evaporato [...]