Day: July 11, 2022

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อไฟฉุกเฉิน LEDแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อไฟฉุกเฉิน LED

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างมาก หากไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินจะทำหน้าที่ให้พลังงานทำให้ไฟฉุกเฉินติดสว่างขึ้นมา แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมีทั้งแบบเติมน้ำกลั่นและแบบแห้ง ควรเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง นอกจากนั้นควรเลือกแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ให้พลังงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้ไฟส่องสว่างได้นาน ยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งดี เช่น กรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ภายในอาคารจะได้อพยพออกมาได้อย่างรวดเร็วหรือไฟฉุกเฉินส่องสว่างนานพอให้เจ้าหน้าที่สามารถรพงับเหตุเพลิงไหม้ได้ ป้องกันเหตุรุนแรง แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน เลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม การเลือกใช้แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินต้องระมัดระวัง ให้คำนึงถึงความเหมาะสม พิจารณาจากพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง กรณีติดตั้งในพื้นที่โล่ง เช่น ตามทางเดิน บันได ฯลฯ สามารถใช้แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินที่เป็นแบบเติมน้ำกลั่นได้ ในส่วนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินที่เหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องแบบปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ให้ใช้แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบแห้งแทนจะเหมาะสมมากกว่า ขอแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูรักษา แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน [...]