เครื่อง chiller มีหลักการทำงานเบื้องต้นอย่างไร

chiller

Tags:

เครื่อง chiller คือเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องหล่อเย็น ปัจจุบันเรามักพบเห็นตามห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานศึกษาอาคารสำนักงานหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมนิต่างๆ มักมีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก อีกอย่างการทำงานของเครื่องจักรนั้นย่อมมีความร้อนเกิดขึ้น ซึ่งต้องจัดการกับความร้อนเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อส่งเสริมให้กระบวนการผลิตนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ระบบชิลเลอร์จึงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการระบายความร้อนของโหลดต่างๆ 

หลักการทำงานเบื้องต้นของ chiller

หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องชิลเลอร์จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ เมื่อมีการจ่ายไฟเข้าไปยังชุดคอมเพรสเซอร์ ระบบจะดูดและจ่ายสารทำความเย็น หลังจากนั้นเพิ่มแรงดันกับความร้อนให้กับสารทำความเย็น สารทำความเย็นจะถูกส่งไปยังคอนเดนเซอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของเครื่องชิลเลอร์ เพื่อทำการควบแน่นและนำเอาความร้อนออกทำให้ความเย็นเกิดการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอเป็นของเหลว สารทำความเย็นที่ผ่านชุดคอนเดนเซอร์แล้ว เมื่อระบายความร้อนและควบแน่นแล้วจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ลดแรงดัน ทำแรงดันสูงให้เป็นของเหลวแรงดันต่ำนั่นเอง ซึ่งการเปลี่ยนสถานะตรงนี้ทำให้เกิดความเย็นขึ้นและมีการนำเอาความเย็นจากจุดนี้เองนำไปใช้งาน 

สารทำความเย็นในสถานะของเหลวแรงดันต่ำ ถูกส่งเข้าไปถ่ายเทความร้อนออกในชุดของ อีเวปโปเรเตอร์ หรือ evaporato หนึ่งในส่วนประกอบของเครื่องชิลเลอร์ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่ถ่ายเทความเย็นของสารทำความเย็นออก หลังจากนั้นเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไออีกครั้งด้วยการนำความร้อนจากภายนอกมาแลกเปลี่ยน จุดที่สารทำความเย็นถูกเปลี่ยนจากความร้อนภายนอกก็มีความร้อนภายนอกเข้ามาถ่ายเทความเย็นกับสารทำความเย็น ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของเหลวให้กลายเป็นไอนั่นเองและเมื่อสารทำความเย็นถูกถ่ายเทจนกลายเป็นไอแล้วก็จะถูกส่งไปยังชุดคอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆ อีกหนึ่งส่วนของเครื่องชิลเลอร์เพิ่มเริ่มกระบวนการอีกครั้ง

เครื่อง chiller มีส่วนประกอบหลักๆ ก็คือ คอนเดนเซอร์  อีวาพอเรเตอร์ และคอมเพรสเซอร์ และเอ็กเพนชั่นวาล์ว ส่วนประกอบแต่ละอย่างมีหน้าที่ทำงานแตกต่างกันออกไปและมีความสำคัญทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น คอนเดนเซอร์  มีหน้าที่ระบายความร้อนให้กับสารทำความเย็นที่ส่งมาจากคอมเพรสเซอร์ ความร้อนของสารทำความเย็นจะถูกส่งออก เพื่อให้เกิดการควบแน่นของสารและทำให้ความเย็นกลายเป็นของเหลว ชุดนี้มีทั้งชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและมีชนิดที่ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นต้น

เครื่อง chiller คืออะไร มีหลักการทำงานในเบื้องต้นอย่างไร หวังว่าทั้งหมดนี้ที่เราเอามาใช้จะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นหรือเครื่องหล่อเย็นนี้มากขึ้น