ก่อนจะซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสอง รู้กฎเหล่านี้หรือยัง?

อสังหาริมทรัพย์มือสอง

ว่ากันด้วยเรื่องอสังหาริมทรัพย์มือสอง

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสองนั้นมีขั้นตอนมากมาย โดยที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีกรมที่ดินเข้ามาดูแลความถูกต้องและความเป็นธรรมระหว่างการซื้อขาย การทำนิติกรรมทางกฏหมายระหว่างฝ่ายผู้ขายหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ และผู้ซื้อ เพราะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสองถือเป็นนิติกรรม จึงมีข้อควรระวังมากมายที่จะต้องพิจารณา และมีบ้างไม่มีบ้างที่เรานั้นจะรู้ถึงกฎของการซื้อขายอสังหาอย่างแท้จริง และในวันนี้หากว่าใครยังไม่รู้ถีงกฎของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสอง เราจะมาพูดถึงกฎต่าง ๆ เหล่านี้กัน และข้อควรรู้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสอง ดังนี้

กฎที่ควรรู้ก่อนการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือสอง

1 เจ้าของบ้าน

ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนที่สำนักงานที่ดินโดยตรง และควรดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังของโฉนดที่ดินนั้นว่าเจ้าของบ้านกับเจ้าของโฉนดที่ดินใช่คนเดียวกันหรือเปล่า

2 ตัวบ้าน

อสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะหรือเป็นที่ดินเอกชนที่บริจาคให้เป็นสาธารณะ เพราะมีสิทธิ์ถูกเพิกถอนภายหลังได้


3 สัญญาจะซื้อจะขาย

จับจองด้วยเงินมัดจำเพื่อมีสิทธิ์ในการซื้อขายเพียงผู้เดียว และต่อด้วยการทำสัญญาซื้อขายได้เลย ที่สำคัญควรทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนประมาณ 1 เดือน เพื่อตรวจสอบสภาพอสังหาริมทรัพย์และภาวะผูกพันต่าง ๆ


4 สัญญาซื้อขาย

ข้อนี้สำคัญสุด เมื่อหลังจากการทำสัญญาซื้อขายเสร็จ จะมีกำหนดระยะเวลาประมาณ 1 เดือนเพื่อให้จ่ายเงินเต็มจำนวน และต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้นถึงมีผลผูกกันตามกฏหมาย

ศึกษากฎดีแล้วก็จัดการได้เลย

สุดท้ายนี้เราสามารถที่จะผ่านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสองไปได้ด้วยดี โดยการดูข้อควรระวังอยู่ตลอดเวลา ไม่ลืมที่จะตรวจทาน ตรวจสอบตั้งแต่สัญญา ที่ดิน รวมถึงสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการยืนยันถึงข้อมูลที่แท้ และพลาดไม่ได้กับการที่จะจับตามองถึงเจ้าของบ้าน, ตัวบ้าน, สัญญาจะซื้อจะขาย และโฉนดที่ดิน เพื่อให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสองเป็นไปได้ด้วยดี จบสวยทุกครั้งหลังทำการซื้อขายเสร็จ